Persónuverndarstefna

Persónuverndarstefna Kötlu félagsmannasjóðs

Persónuverndarstefna Kötlu félagsmannasjóðs skýrir hvernig staðið er að söfnun, skráningu, vinnslu, vistun og miðlun persónugreinanlegra upplýsinga um félagsmenn þeirra stéttarfélaga sem aðild eiga að Kötlu sem þeir veita sjóðnum í tengslum við afgreiðslu umsókna úr Kötlu félagsmannasjóði.

Öll meðferð persónuupplýsinga skal vera í samræmi við lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu á persónuupplýsingum. Persónuupplýsingar verða ekki notaðar í neinum öðrum tilgangi en þeirra er aflað.

Katla félagsmannasjóður áskilur sér rétt til að deila persónuupplýsingum með aðilum sem koma að tæknilegu viðhaldi eða greiðsluþjónustu að því marki sem nauðsynlegt er til að sinna þjónustu við félagsmenn.

Katla félagsmannasjóður leggur áherslu á að vinna einungis með þær persónuupplýsingar sem nauðsynlegar eru í samræmi við þann tilgang sem liggur að baki söfnun upplýsinganna.

Upplýsingar sem er safnað og unnið með

  • Auðkennis- og samskiptaupplýsingum, s.s. nafni og kennitölu, heimilisfangi, tölvupósti, símanúmeri og eftir atvikum samskiptasögu.
  • Gögnum tengdum félagsmönnum sem nýta sér styrki, s.s. launaupplýsingar.
  • Fjármálaupplýsingum, s.s. greiðsluupplýsingum, eftir atvikum launaseðlum.
  • Tæknilegum upplýsingum, s.s. IP tölu.
  • Stafrænum fótsporum, s.s. nethegðun.

Tilgangur með skráningu, vistun og vinnslu persónuupplýsinga

  • Reikna út rétt félagsmanna til greiðslu úr sjóðnum.
  • Viðeigandi og nauðsynleg samskipti við félagsmenn, launagreiðendur með símtölum, tölvupósti og/eða bréfpósti.
  • Uppfylla lög um bókhald og skil til skattyfirvalda.
  • Geta greitt úr sjóðum samkvæmt reglum þar að lútandi.

Tilgangur með miðlun persónuupplýsinga til þriðja aðila

Kötlu félagsmannasjóði er heimilt að deila persónuupplýsingum með þriðja aðila, með samþykki félagsmanns/félagsmanna, þegar slíkt er nauðsynlegt til að vernda brýna hagsmuni félagsmanna.

Öryggi

Í takt við stefnu okkar er öryggi í vinnslu persónuupplýsinga mikilvægt og því hafa viðeigandi tæknilegar öryggisráðstafanir verið gerðar til að tryggja vernd persónuupplýsinga um félagsmenn. Aðeins starfsmenn Kötlu félagsmannasjóðs hafa aðgang að gögnum félagsmanna og eru aðgangsstýringar viðhafðar þar sem aðeins þeir starfsmenn sem vinna með viðkomandi gögn vegna starfs sína hafa aðgang að þeim.